Faculty Directory
Seng-Tiong Ho

Professor of Electrical and Computer Engineering

Contact

2145 Sheridan Road
Tech Room M377
Evanston, IL 60208-3109

847-491-7103Email Seng-Tiong Ho

Website

Seng-Tiong Ho's Homepage


Departments

Electrical and Computer Engineering


Education

Ph.D. Electrical Engineering, MIT, Cambridge, MA

E.E. Solid State, MIT, Cambridge, MA

M.S. Electrical Engineering, MIT, Cambridge, MA

B.S. Electrical Engineering, MIT, Cambridge, MA

B.S. Physics, MIT, Cambridge, MA


Research Interests

Nano-photonics; optical communications; photonics integration; organic photonics; photonic materials research; heterogeneous photonics; ultrafast nonlinear photonics; micro-optics; device simulation; quantum optics


Selected Publications

  • Chen, Changming; Li, Junyu; Wang, Chunxue; Huang, Yingyan; Zhang, Daming; Shi, Zuosen; Cui, Zhanchen; Yi, Fei; Ho, Seng Tiong, Study of an integration platform based on an adiabatic active-layer waveguide connection for inp photonic device integration mirroring that of heterogeneous integration on silicon, Photonics (2021).
  • Liang, Tu Lu; Tu, Yongming; Chen, Xi; Huang, Yingyan; Bai, Qiang; Zhao, Yaying; Zhang, Junchi; Yuan, Yutong; Li, Junyu; Yi, Fei; Shao, Wei; Ho, Seng Tiong, A fully numerical method for designing efficient adiabatic mode evolution structures (Adiabatic Taper, Coupler, Splitter, Mode Converter) applicable to complex geometries, Journal of Lightwave Technology (2021).
  • ShangGuan, Lianchao; Zhang, Daming; Zhang, Tong; Cheng, Ru; Wang, Jihou; Wang, Chunxue; Wang, Fei; Ho, Seng Tiong; Chen, Changming; Fei, Teng, Functionalized polymer waveguide optical switching devices integrated with visible optical amplifiers based on an organic gain material, Dyes and Pigments 176 (2020).
  • Krainak, Michael; Stephen, Mark; Troupaki, Elisavet; Tedder, Sarah; Reyna, Baraquiel; Klamkin, Jonathan; Zhao, Hongwei; Song, Bowen; Fridlander, Joseph; Tran, Minh; Bowers, John E.; Bergman, Keren; Lipson, Mich; Rizzo, Anthony; Datta, Ipshita; Abrams, Nathan; Mookherjea, Shayan; Ho, Seng Tiong; Bei, Qiang; Huang, Yingyan; Tu, Yongming; Moslehi, Behzad; Harris, James; Matsko, Andrey; Savchenkov, Anatoliy; Liu, Guangyao; Proietti, Roberto; Yoo, S. J.B.; Johansson, Leif; Dorrer, Christophe; Arteaga-Sierra, Francisco R.; Qiao, Jie; Gong, Songbin; Gu, Tingyi; Ohanian, Osgar John; Ni, Xingjie; Ding, Yimin; Duan, Yao; Dir, Hamed; Chen, Ray T.; Sorger, Volker J.; Komljenovic, Tin, Integrated photonics for NASA applications, SPIE (2019).
  • Krainak, Michael; Stephen, Mark; Klamkin, Jonathan; Bergman, Keren; Lipson, Michael; Mookherjea, Shayan; Lesiher, Paul; Ho, Seng Tiong; Moslehi, Behzad; Harris, James; Matsko, Andrey; Savchenkov, Anatoliy; Yoo, S. J.B.; Lucente, Mark; Nehmetallah, George; Johansson, Leif, NASA Integrated Photonics, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (2018).
  • Ho, Seng-Tiong; Hsieh, Michael; Bai, Qiang; Huang, Yingyan; Tu, Yongming; Ocala, Leonides; Yuan, Chenguang, Active plasmonic-dielectric integrated devices on silicon platform based on metal-edge enhanced mode confinement., SPIE (2017).
  • Girouard, Peter; Chen, Pice; Jeong, Young Kyu; Liu, Zhifu; Ho, Seng Tiong; Wessels, Bruce W., Modulator with 40-GHz Modulation Utilizing BaTiO3 Photonic Crystal Waveguides, IEEE Journal of Quantum Electronics 53(4) (2017).
  • Liu, Zhifu; Girouard, Peter; Chen, Pice; Jeong, Young Kyu; Ho, Seng Tiong; Wessels, Bruce W., 50 GHz electro-optic modulators with BaTiO3 epitaxial thin film platform for short distance optical communications, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.:1-3 (2017).