Faculty Directory
Yan Chen

Education

Ph.D. Computer Science, University of California, Berkeley, CA

M.S. Computer Science, State University of New York, Stony Brook, NY

B.E. Computer Engineering, Zhejiang University, P.R. China