Congratulations to the 2019 Grads!

Congratulations to all undergraduate and graduate Civil & Environmental Engineering Class of 2019! The photos below are from a department celebration on Thursday, June 20 in the Allen Center.

 

Graduates from August 2018 - August 2019 included:

Bachelor of Science:
Edmond Chen
Eric Diels
Grace Goulson
Ferit Kutay
Abigail Lammers
Muhammed Patel
Moses Pierson
Evan Ren
Karen Wu 

Master of Science:
Wenlong Bai
Michael Boehm
Jiexi Chen
Yuan Chu
Eric Diels
Monika Filipovska
Tianjiao Gai
Caleb Han
Yishan He
Xinyue Hu
Yi Huang
Enze Jiang
Daniel Lee
Haley Lewis
Xiang Li
Pingfan Lu
Yisen Luo
Allison Mark
Natalia Obrzut
Apanchanit Pruksapipat
Alexis Jean Josselin Saint Pierre
Dillon Self
Yue Shuai
Howard Truong
Aditya Ajay
Manon Eugenie Voisin Leprince
Zhe Wang
Yu Wang
Zhixun Wang
Zhaoxun Yang
Boqin Zhang
Xiazhi Zhang
Ruiguo Zhang
Hairuilong Zhang
Kairui Zhang
Xin Zhang
Mengsi Zhao
Shengyuan Zheng
Hanting Zhou 

Doctor of Philosophy:
Alec Biehl
Amr Jehad Husni Elfar
Jialun Han
Angang Li
Archak Mittal
Morgan Petrovich
Aymeric Pascal Punel
Saeed Rahimi Aghdam
Carolyn Wilke
Xiang Alex Xu
Li Zhang

McCormick News Article